++ ข้อมูลพลิกชีวิต สอนและรับถ่ายทำวีดีโอ งานต่างๆ จัดอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ สอนทำเวปไซด์และทำบล็อก  ราคาเป็นกันเอง ++
                                             หากท่านจะอุดหนุน ให้ข้าราชการบำนาญ มีรายได้เพิ่มบ้าง จักขอบพระคุณยิ่ง ครับ
 

ปิดร้านเมื่อ

2007-05-23

 
วันนี้ 35 คน
เมื่อวาน 68 คน
เดือนนี้ 1557 คน
ปีนี้ 14678 คน
ทั้งหมด 293721 คน

Service by Get2Best.com

เมนูลิงก์

 คลิกแสดงความเห็น 

กราฟิกสวยงาม 

 หนังสือเสียงราคาถูกกว่าหนังสืออ่านหลายเท่าตัว

 รับสอนออนไลน์ ความรู้ด้านคอม,กราฟฟิค,มัลติมีเดีย ทุกชนิด

 คำบรรยายเนติบัญฑิต

 หนังสือกฎหมายเล่มละ 20 บ

 ข้อสอบ ก.พ. - อบต. ครู กทม.


 โหลดฟรีเพลง-เกม-ซอฟแวร์


 ฟรีข้อมูลทุกชนิด


 รับปรึกษา ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี-โท-เอก และอาจารย์ ๓


กฎหมายท้องถิ่น


ประมวลกฎหมายอาญา - แพ่ง- ลิขสิทธิ์ - ปกครอง


หมายคุ้มครองผู้บริโภค


กฎหมาย E-Commerce


อาคารทุกขนาด ไม่ขออนุญาต ก่อสร้างได้ทันที


จัดระเบียบแผงลอย เรื่องง่ายๆ


ขยะ ท้องถิ่นมีแต่กำไร


บำบัดน้ำเสีย


งาน DVD, VCD


เรื่องที่ผม อยากเล่า

 ท่องเที่ยวราคาถูก

 ขายที่ดินและอาคาร

 

รับทำเวปไซด์ 1500 บาท  ตัวอย่าง

เวปที่ ๑

เวปที่ ๒

เวปที่ ๓

เวปที่ ๔
ลิงก์เว็บเพื่อนบ้าน

หมึก Inkjet & Laser


แฟชั่นไทย & ทั่วโลก


บ้านสวนชวนชม


ธรรมมะไทย


โหลดเสียงธรรมมะ ฟรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

ท่านต้องการ ข้อมูลอะไร ต้องการปรึกษาอะไร ต้องการทำอะไร  ผมช่วยท่านได้
เวปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ละเมิดกฎหมาย แต่เป็นการแบ่งปัน ประชาสัมพันธ์ให้กัน  ผิด-บอก-เอาออกได้
เรื่องต่างๆที่ลงในเวปนี้ กรุณาไปซื้อตามร้านคอม หรือ ร้านหนังสือใหญ่ ๆ ก่อน หากไม่มี จึงติดต่อ ที่นี่

           คำบรรยายเนติบัญฑิต         

  รับทำเวป1500 บ. ค่าธรรมเนียมปีละ 1500 บ. ค่าอัพเดท เดือนละ 300 บาท

ดูตัวอย่างเวป  เวปที่ ๑   เวปที่ ๒   เวปที่ ๓   เวปที่ ๔    เวปที่ ๕

 มี E-BOOK & E-SOUND กว่าพันเล่ม คลิกดูที่นี่

รายละเอียดหรือสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่

Free Cell PHones
Real Simple Magazine Subscription

เริ่มนับผู้เข้าดูเวปหน้านี้ ๓๐ ตค ๔๙

คลิกเข้าเวปบอร์ดในเวปแสดงความเห็น ที่นี่ครับ

อาคารทุกชนิด ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดใด เช่น ห้างสรรพสินค้า

โรงงาน อาคารสูง บ้านจัดสรร  ฯลฯ

 ไม่ขออนุญาต ก็สร้างอาคารได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในวันที่เจ้าหน้าที่รับแจ้ง ( ยื่นแล้วสร้างอาคารได้ทันที )

โดยไม่จำกัดว่า อาคารนั้น จะสร้างที่ใด ในประเทศไทย

.......................................................................

มีแบบบ้านฟรีสำหรับประชาชน อยู่ล่างสุด ของหน้านี้

...................................................

เรื่องเกี่ยวกับอาคาร ผมช่วยคุณได้ เกือบทุกเรื่อง

ไม่ว่าจะก่อสร้าง การใช้ ม.39 ทวิ

ยื่นขออนุญาตแล้วเป็นปี ไม่ได้ใบอนุญาต  ก็ถอนเรื่อง (ใช้ ม.39 ทวิ )

คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับ หรือรื้อถอนอาคาร อุทธรณ์ได้

 การถูกดำเนินคดี ที่เจ้าหน้าที่โยธา หรือตำรวจ ปรึกษาได้ ค่าใช้จ่ายไม่แพง

ผมเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตำรวจเทศกิจ   และอดีตผู้ช่วยผู้ตรวจ กองงานผู้ตรวจ กทม สำนักปลัด กทม.

ผมมีทีมงาน เพื่อประสานงานให้ท่าน แก้ไข อาคารที่ผิดกฎหมาย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้

ด้วยค่าใช้จ่าย ราคากันเอง  ผลการว่าคดี ก็ชนะทุกครั้ง ครับ

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลั่นแกล้ง ผมช่วยคุณได้

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกลั่นแกล้ง ผมก็ช่วยคุณได้ เช่นกัน

ปรึกษาคุณฐิติพร ก้อนแก้ว

ให้คำปรึกษา แบบ ตรงไปตรงมา

แบบไม่ทุจรืตหรือคอรัพชั่น ใดๆ

thitimedia@hotmail.com       โทร 089-052-9898

...............................................................

..........................................................

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเวป

ลิงค์ขาดหาย  จะหามา ต่อเชื่อม นะครับ

ขออภัยมา ณ  ที่ นี้ ด้วย ครับ

...........................................................

 

ข้อกฎหมาย

        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างอาคาร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แต่หลังจาก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 ประกาศใช้ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ก่อสร้างอาคาร มีทางเลือก  2 ประการ คือ

       1. ขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาครา 21 หรือ

       2. แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ   สร้างอาคารได้ทันทีในวันที่แจ้ง

       มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนิน การตาม มาตรา 39ทวิ


*หมายเหตุ มาตรา นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ โดยข้อความเดิมใน มาตรา ได้ถูกยกเลิกไป และนำข้อความใหม่มาใช้บังคับแทนโดย มาตรา 7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 109 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2535


         มาตรา 21ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิด หรือประเภทที่กฎกระทรวงกำหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตาม มาตรา 39ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง


*หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) รก. เล่ม 117 ตอนที่ 42 ก 15 พ.ค.2543

         มาตรา 39ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอา คารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการดังต่อไปนี้


        (1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย


        (ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบ อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตาม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียน ชื่อตาม มาตรา 49ทวิ


       (ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ และคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียน ชื่อตาม มาตรา 49ทวิ


      (ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ เป็นผู้ประ กอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อ ตาม มาตรา 49ทวิ


     (ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)


     (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค ) ว่าตนเป็นผู้ ออกแบบอาคารเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารหรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้ว แต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ


     (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ คำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับ รองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออก แบบและคำนวณอาคารนั้น


     (ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว


     (2) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลง อาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร


     ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อ สร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับใบแจ้ง


     ให้นำ มาตรา 38 และ มาตรา 39 มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตาม มาตรา นี้ โดยอนุโลม


*หมายเหตุ มาตรานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่โดยเพิ่มข้อความใหม่ ลงไปโดย มาตรา 10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

แบบบ้านฟรีสำหรับประชาชน

1. แบบของกรมโยธา

2. แบบของกทม.

บริการ
ให้สินเชื่อ ข้อมูล
กฏหมายอสังหาฯ
webboard
Joke
แหล่งรวม Web
ข่าวอสังหาฯ
ข่าวประกวดราคา
AsunghaPage
ราคาวัสดุก่อสร้าง
แบบบ้าน กทม.
ราคาประเมินที่ดิน
ผังเมือง กทม.
ผังเมือง ตจว.

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

3. การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร ของสำนักการโยธา กทม. ข่างล่างนี้  คลิ๊กที่นี่  ทราบคำตอบ
 
xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

²     การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

²     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกเพื่อการอื่น

²     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

²     การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

²     การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

²     การขอเปิดการใช้อาคารเป็นส่วนๆ

²     การขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

²     การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

²     การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ

²     การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานบอกเลิกการเป็นผู้คุมงาน

²     การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีที่ไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติฯ

²     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนรากฐาน

²     การสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาคาร

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

     4.   พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   [pdf print version]

     5. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2549   [pdf print version]

     6. ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2546   [pdf print version]

7. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2543   [pdf print version]

8. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543   [pdf print version]

9. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543   [pdf print version]

 

10. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543   [pdf print version]

11. ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕   [pdf print version]

12. ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕   [pdf print version]

13. ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544   [pdf print version]

14. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

15. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

 

..................................................................................

DVD เกี่ยวกับ เมืองไทยรายสัปดาห์ - พันธมิตร - ฝ่ายค้าน ฯลฯ

สอนและถ่ายทำ - ตัดต่อ - วีดีโอ - ดีวีดี(บันทึกเป็น ดีวีดี ๑ ชม. ๑๐๐  บาท)   คลิ๊กที่นี่

ดีวีดี อปท. สัมมนา ณ. วัดพระธรรมกาย คลิ๊กที่นี่

คลิป วีดีโอ การเมืองฟรี  คลิ๊กที่นี่

 โหลดคลิปวีดีโอฉลองสิริราช ฯ ฟรี คลิ๊กที่นี่

ดีวีดีบอลโลก 2006 คู่เปิดสนาม คู่ชิงที่ 3 ที่ 1พิธีปิดมี 6 แผ่นๆละ เกือบ 3 ชั่วโมง   คลิ๊กที่นี่

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของข้าพเจ้า คลิ๊กที่นี่

 ดูผลงานวีดีโอการสัมมนาที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี่

...................................................................................
 


 
 
© ThitiMedia.com 2008All rights reserved.