++ ข้อมูลพลิกชีวิต สอนและรับถ่ายทำวีดีโอ งานต่างๆ จัดอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ สอนทำเวปไซด์และทำบล็อก  ราคาเป็นกันเอง ++
                                             หากท่านจะอุดหนุน ให้ข้าราชการบำนาญ มีรายได้เพิ่มบ้าง จักขอบพระคุณยิ่ง ครับ
 

ปิดร้านเมื่อ

2007-05-23

 
วันนี้ 21 คน
เมื่อวาน 18 คน
เดือนนี้ 773 คน
ปีนี้ 5304 คน
ทั้งหมด 300410 คน

Service by Get2Best.com

เมนูลิงก์

 คลิกแสดงความเห็น 

กราฟิกสวยงาม 

 หนังสือเสียงราคาถูกกว่าหนังสืออ่านหลายเท่าตัว

 รับสอนออนไลน์ ความรู้ด้านคอม,กราฟฟิค,มัลติมีเดีย ทุกชนิด

 คำบรรยายเนติบัญฑิต

 หนังสือกฎหมายเล่มละ 20 บ

 ข้อสอบ ก.พ. - อบต. ครู กทม.


 โหลดฟรีเพลง-เกม-ซอฟแวร์


 ฟรีข้อมูลทุกชนิด


 รับปรึกษา ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี-โท-เอก และอาจารย์ ๓


กฎหมายท้องถิ่น


ประมวลกฎหมายอาญา - แพ่ง- ลิขสิทธิ์ - ปกครอง


หมายคุ้มครองผู้บริโภค


กฎหมาย E-Commerce


อาคารทุกขนาด ไม่ขออนุญาต ก่อสร้างได้ทันที


จัดระเบียบแผงลอย เรื่องง่ายๆ


ขยะ ท้องถิ่นมีแต่กำไร


บำบัดน้ำเสีย


งาน DVD, VCD


เรื่องที่ผม อยากเล่า

 ท่องเที่ยวราคาถูก

 ขายที่ดินและอาคาร

 

รับทำเวปไซด์ 1500 บาท  ตัวอย่าง

เวปที่ ๑

เวปที่ ๒

เวปที่ ๓

เวปที่ ๔
ลิงก์เว็บเพื่อนบ้าน

หมึก Inkjet & Laser


แฟชั่นไทย & ทั่วโลก


บ้านสวนชวนชม


ธรรมมะไทย


โหลดเสียงธรรมมะ ฟรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

ท่านต้องการ ข้อมูลอะไร ต้องการปรึกษาอะไร ต้องการทำอะไร  ผมช่วยท่านได้
เวปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ละเมิดกฎหมาย แต่เป็นการแบ่งปัน ประชาสัมพันธ์ให้กัน  ผิด-บอก-เอาออกได้
เรื่องต่างๆที่ลงในเวปนี้ กรุณาไปซื้อตามร้านคอม หรือ ร้านหนังสือใหญ่ ๆ ก่อน หากไม่มี จึงติดต่อ ที่นี่

           คำบรรยายเนติบัญฑิต         

  รับทำเวป1500 บ. ค่าธรรมเนียมปีละ 1500 บ. ค่าอัพเดท เดือนละ 300 บาท

ดูตัวอย่างเวป  เวปที่ ๑   เวปที่ ๒   เวปที่ ๓   เวปที่ ๔    เวปที่ ๕

 มี E-BOOK & E-SOUND กว่าพันเล่ม คลิกดูที่นี่

รายละเอียดหรือสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่

ผมไม่เคยมีพื้นฐานทำเวป และได้สมัครทำเวปสำเร็จรูปที่ Get2Best เว็บไซต์อัจฉริยะตอบรับทุกจินตนาการ

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นที่บริษัท ฟรีตลอดปี ผมไปอบรมเพียงครั้งเดียว ทำเวปแบบที่คุณเห็นนี่แหละครับ

สมัคร Get2Best คลิ๊ก ที่นี่ ครับ

 

คลิกเข้าเวปบอร์ดในเวปแสดงความเห็น ที่นี่ครับ

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ศึกษากฎหมายเคลียดนัก ก็คลิ๊กฟังเพลง ครับ

............................................................................................................................................................................

Free Hit Counters             จำนวนผู้เข้าดูหน้ากฎหมายนี้อยู่ด้านซ้ายมือ เริ่มทำตัวนับเมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙     

 

ค้นหา

 

กฎหมายท้องถิ่น หรือ กฎหมายราชการส่วนท้องถิ่น

 

 

กฎหมายหลัก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549   
   
แถลงการณ์ คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   
คำสั่ง คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   
ประกาศ คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2541
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2541
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541
   
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
   
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
   
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)
   
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   
             กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
               โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
   
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

 

 

กฎหมายด้านการเงินการปกครอง

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ. 2547  
   
  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
   
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
   
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2547
   

 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
   
 
   
              กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549   
   
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
   
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542)
   
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
   
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาออกของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับโอน และบรรจุกลับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานครูเทศบาลมาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ
   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
   

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นบางประเภทมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

 

 

ด้านการเงิน การคลัง

 

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
   
  บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
  บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน  
  บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู  
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิข้าราชการพลเรือน  
  ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
   
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
   
  ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชพลเรือนจากบัญชีอัตราเงินเดือน พ.ศ. 2547 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน พ.ศ. 2548
   
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547
   
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
  บัญชีแนบท้าย
   

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2547 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547

 

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
   
พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. 2502
   
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด  
   
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
   
พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
   
               แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
   
 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
   
 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
   
                ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549   
   
                ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549   
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
   
                ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549   
   
               ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549   
   
               ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549   
   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือพักงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541

   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการหรือออกจากงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าทำงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2503
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522
   
              ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2523
              ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525
              ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2532
              ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2547
              ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2548
              ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2549   
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
   
 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541
   
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
   
 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
   
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541
   
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549   
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528
   
 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการและการบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำบ้านพักในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541

 

 

กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   
   
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
   
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
   
             กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548
   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  
   
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
   
 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478
   
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
   
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
   
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
   
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
   
  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544

   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฎิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
   
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548
   
  

ฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548

   

 

กรุงเทพมหานคร

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   
พระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
   
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
   
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2517)
   
พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
   
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532)
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2533)
   
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532
   
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2536
   
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520
   
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523
   
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
   
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พ.ศ. 2529
   
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539
   
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
   
 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536
   
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
   
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
   
    ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532
   
ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
   

 

เมืองพัทยา

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการประธานสภาฯ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาฯ และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาฯ พ.ศ. 2543
   
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมของเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและพัสดุ
   

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2547 - 2548
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2545 - 2547
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด  
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541)
 
พระราชกฤษฎีกาเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
   

 

เทศบาล

 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2547 - 2548
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2545 - 2547
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496)
 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
   
    พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548    
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501
   
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ออกจากงาน พ.ศ. 2503
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2547 - 2548
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2545 - 2547
  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
   
                   ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)
   
                   ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)
   
                   ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547)
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538
   
ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538
   

 

กฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

( หากลิงค์ขาด คลิก ที่นี่ เชื่อมโยงไปกฤษฎีกา )

 

 

    46. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   [pdf print version]

47. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   [pdf print version]

48. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

49. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535   [pdf print version]

 

53. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

54. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548   [pdf print version]

55. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   [pdf print version]

 

56.  คู่มือเบื้องต้น : การร่างกฎหมายและแบบของกฎหมาย    ( ข้อมูลนี้เป็นของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ) ไฟล์ใหญ่เกือบ 2 MB ราชการส่วนท้องถิ่น ควรนำไปประกอบร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น

57. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528   [pdf print version]   

58. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ที่น่าสนใจ   ( แนะนำให้คลิ๊กที่ Pdf print version )

58.1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548   [pdf print version] 

58.2  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   [pdf print version]   

58.3  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546   [pdf print version]

58.4    ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546   [pdf print version]

58.5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖   [pdf print version]

 

58.6 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545   [pdf print version]

58.7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544   [pdf print version]

58.8 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2545   [pdf print version]

58.10 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544   [pdf print version]

 

58.11 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร   [pdf print version]  

58.12  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2549   [pdf print version]  

58.13  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2548   [pdf print version]

58.14  ระเบียบกรุงเทพมหานครยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ. 2548   [pdf print version]

58.15 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   [pdf print version]  

 

58.16 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   [pdf print version] 

58.17 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖   [pdf print version]

58.18 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ. 2545   [pdf print version]  

58.19 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2536   [pdf print version] 

58.20 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545   [pdf print version] 

 

58.21  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548   [pdf print version] 

58.22  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547   [pdf print version]  

58.23 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546   [pdf print version]  

58.24  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและเอกชนที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546   [pdf print version]  

58.25 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลจับสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๖   [pdf print version]  

 

58.26  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543   [pdf print version]

58.27  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. 2541   [pdf print version]  

58.28 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2539   [pdf print version]  

58.29  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2536   [pdf print version]  

58.30 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2530   [pdf print version]  

 

58.31  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิด พ.ศ. 2529   [pdf print version]  

58.32  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖   [pdf print version]

 

59. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

60. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

61. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version] 

62. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

63. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542   [pdf print version] 

64. ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548   [pdf print version]

65.  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

 

66. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)   [pdf print version]

67. การทางพิเศษ   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

68.  ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6) พ.ศ. 2548   [pdf print version]

69. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2548   [pdf print version]

70. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547   [pdf print version]

71. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒   [pdf print version]

    72.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549   [pdf print version]

73. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549   [pdf print version]

74. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน   [pdf print version]

75.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตกรุงเทพมหานคร   [pdf print version]

 

    76. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร   [pdf print version]  

77. ร าง พระราชบัญญัติ สุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ. ….

.................................................................................

DVD เกี่ยวกับ เมืองไทยรายสัปดาห์ - พันธมิตร - ฝ่ายค้าน ฯลฯ 

สอนและถ่ายทำ - ตัดต่อ - วีดีโอ - ดีวีดี(บันทึกเป็น ดีวีดี ๑ ชม. ๑๐๐  บาท)   คลิ๊กที่นี่ 

ดีวีดี อปท. สัมมนา ณ. วัดพระธรรมกาย คลิ๊กที่นี่

คลิป วีดีโอ การเมืองฟรี  คลิ๊กที่นี่

 โหลดคลิปวีดีโอฉลองสิริราช ฯ ฟรี คลิ๊กที่นี่

ดีวีดีบอลโลก 2006 คู่เปิดสนาม คู่ชิงที่ 3 ที่ 1พิธีปิดมี 6 แผ่นๆละ เกือบ 3 ชั่วโมง   คลิ๊กที่นี่

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของข้าพเจ้า คลิ๊กที่นี่  

 ดูผลงานวีดีโอการสัมมนาที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี่  

..................................................................................

 

 

 

หากคุณมีข้อสงสัย ก็ถามได้ครับ เพราะผมเคยทำงานที่สำนักเทศกิจ 14 ปี สำนักรักษาความสะอาด 9 ปี  ครับ  thitimedia@hotmail.com

Link น่าสนใจ
รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ http://www.oic.thaigov.go.th/ginfo/
กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ http://www.bnc.co.th/
ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

http://www.nectec.or.th/conference2001/

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) http://www.gits.net.th/

  

 

    

 


 


 
 
© ThitiMedia.com 2008All rights reserved.