++ ข้อมูลพลิกชีวิต สอนและรับถ่ายทำวีดีโอ งานต่างๆ จัดอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ สอนทำเวปไซด์และทำบล็อก  ราคาเป็นกันเอง ++
                                             หากท่านจะอุดหนุน ให้ข้าราชการบำนาญ มีรายได้เพิ่มบ้าง จักขอบพระคุณยิ่ง ครับ
 

ปิดร้านเมื่อ

2007-05-23

 
วันนี้ 53 คน
เมื่อวาน 18 คน
เดือนนี้ 805 คน
ปีนี้ 5336 คน
ทั้งหมด 300442 คน

Service by Get2Best.com

เมนูลิงก์

 คลิกแสดงความเห็น 

กราฟิกสวยงาม 

 หนังสือเสียงราคาถูกกว่าหนังสืออ่านหลายเท่าตัว

 รับสอนออนไลน์ ความรู้ด้านคอม,กราฟฟิค,มัลติมีเดีย ทุกชนิด

 คำบรรยายเนติบัญฑิต

 หนังสือกฎหมายเล่มละ 20 บ

 ข้อสอบ ก.พ. - อบต. ครู กทม.


 โหลดฟรีเพลง-เกม-ซอฟแวร์


 ฟรีข้อมูลทุกชนิด


 รับปรึกษา ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี-โท-เอก และอาจารย์ ๓


กฎหมายท้องถิ่น


ประมวลกฎหมายอาญา - แพ่ง- ลิขสิทธิ์ - ปกครอง


หมายคุ้มครองผู้บริโภค


กฎหมาย E-Commerce


อาคารทุกขนาด ไม่ขออนุญาต ก่อสร้างได้ทันที


จัดระเบียบแผงลอย เรื่องง่ายๆ


ขยะ ท้องถิ่นมีแต่กำไร


บำบัดน้ำเสีย


งาน DVD, VCD


เรื่องที่ผม อยากเล่า

 ท่องเที่ยวราคาถูก

 ขายที่ดินและอาคาร

 

รับทำเวปไซด์ 1500 บาท  ตัวอย่าง

เวปที่ ๑

เวปที่ ๒

เวปที่ ๓

เวปที่ ๔
ลิงก์เว็บเพื่อนบ้าน

หมึก Inkjet & Laser


แฟชั่นไทย & ทั่วโลก


บ้านสวนชวนชม


ธรรมมะไทย


โหลดเสียงธรรมมะ ฟรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

ท่านต้องการ ข้อมูลอะไร ต้องการปรึกษาอะไร ต้องการทำอะไร  ผมช่วยท่านได้
เวปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ละเมิดกฎหมาย แต่เป็นการแบ่งปัน ประชาสัมพันธ์ให้กัน  ผิด-บอก-เอาออกได้
เรื่องต่างๆที่ลงในเวปนี้ กรุณาไปซื้อตามร้านคอม หรือ ร้านหนังสือใหญ่ ๆ ก่อน หากไม่มี จึงติดต่อ ที่นี่

           คำบรรยายเนติบัญฑิต         

  รับทำเวป1500 บ. ค่าธรรมเนียมปีละ 1500 บ. ค่าอัพเดท เดือนละ 300 บาท

ดูตัวอย่างเวป  เวปที่ ๑   เวปที่ ๒   เวปที่ ๓   เวปที่ ๔    เวปที่ ๕

 มี E-BOOK & E-SOUND กว่าพันเล่ม คลิกดูที่นี่

รายละเอียดหรือสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

กฎหมาย E-Commerce

...............................................................

 

..........................................................

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเวป

ลิงค์ขาดหาย  จะหามา ต่อเชื่อม นะครับ

ขออภัยมา ณ  ที่ นี้ ด้วย ครับ

...........................................................

 

     1. กฎหมาย E-C0mmerce เป็นธุรกิจรูปเดียวในโลกที่เปิดกว้างให้ลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก สามรถเข้ามาเลือกดูสินค้า และทำการสั่งซี้อได แต่การทำเช่นนั้นได ร้านคเออนไลน์ต้องปฏิบัติตามระเบียบบางประการ เช่น

     กฎหมายระหว่างประเทศ

     ภาษีระหว่างประเทศ

     ข้อตกลงอีกหลาย ๆ ประการ ที่ร้านค้าออนไลน์ควรปฏิบัติ

     ผมจะได้นำมาให้อ่าน และศึกษา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ธุรกิจ ของผมทำคนเดียว ที่บ้าน เพื่อฝึกฝนสมอง ไม่ให้สมองฝ่อ ครับ ผมทำธุรกิจ ออนไลน์ แบบง่าย ๆ ไม่ต้องไปธนาคาร แต่ตรวจสอบยอดเงิน โอนเงิน รับเงิน จ่ายเงินได้  เป็นงานสนุก ทำแบบอดิเรก แต่จริงจังในงานที่ทำ และรับผิดชอบในผลงานของตน ไม่ได้หวังร่ำรวย เพราะข้าราชการบำนาญ ไม่ต้องทำงาน ก็มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผมเป็นคนรู้จักพอ มีรายเหลือมากกว่ารายได้ มีลาภอันประเสริฐ คือ ไม่มีหนี้และไม่มีโรค  ครับ มนุษย์เงินเดือน ไม่รวย แต่แค่พอมี พอกิน ครับ

     2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version] ( อ่าน )      กฎหมายนี้กล่าวถึงเรื่องใด ๆ ที่ใกล้ตัวคุณ ก็เข้าไปอ่านต้นฉบับ กันเอง นะครับ

 

      "ธุรกรรม" หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนด ใน หมวด 4
"อิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
"ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน
"ข้อความ" หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
"ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
"ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
"ระบบข้อมูล" หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวล ผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
"การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
"ผู้ส่งข้อมูล" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อส่งไปตามวิธีการ ที่ผู้นั้นกำหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
"ผู้รับข้อมูล" หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ และได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
"บุคคลที่เป็นสื่อกลาง" หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทำการในนามผู้อื่นในการส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใด อันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
"ใบรับรอง" หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่งเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูล สำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
"เจ้าของลายมือชื่อ" หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
"คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทำการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิ ภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ดำเนินงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

     3. ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ E-commerce  เต็มรูปแบบ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวป ดังต่อไปนี้ ครับ

     3.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   มีเวปไซด์หน่วยงานในสังกัด 20 กว่าเวป แหล่งธุกิจ งานวิจัยและบทความ สร้างร้านค้าอัตโนมัติ กฎหมายการค้าและการลงทุน ประมาณ 60 ฉบับ  เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเรียนรู้จริง ๆ ครับ
     3.2 เวปไซด์ที่อำนวยความสะดวกด้าน E - Commmerce

     * http://www.tumcivil.com/index.html   เข้าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน ครับ

     * ระบบตัดบัตรเครดิตแบบง่ายๆ

     * ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

...................................................................................

DVD เกี่ยวกับ เมืองไทยรายสัปดาห์ - พันธมิตร - ฝ่ายค้าน ฯลฯ 

สอนและถ่ายทำ - ตัดต่อ - วีดีโอ - ดีวีดี(บันทึกเป็น ดีวีดี ๑ ชม. ๑๐๐  บาท)   คลิ๊กที่นี่ 

ดีวีดี อปท. สัมมนา ณ. วัดพระธรรมกาย คลิ๊กที่นี่

คลิป วีดีโอ การเมืองฟรี  คลิ๊กที่นี่

 โหลดคลิปวีดีโอฉลองสิริราช ฯ ฟรี คลิ๊กที่นี่

ดีวีดีบอลโลก 2006 คู่เปิดสนาม คู่ชิงที่ 3 ที่ 1พิธีปิดมี 6 แผ่นๆละ เกือบ 3 ชั่วโมง   คลิ๊กที่นี่

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของข้าพเจ้า คลิ๊กที่นี่  

 ดูผลงานวีดีโอการสัมมนาที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี่  

....................................................................................


 
 
© ThitiMedia.com 2008All rights reserved.