เริ่มนับวันที่ 2 มิถุนายน 2553

Website counter

 

อาจารย์ ปิติ ตั้งเอี่ยมขจร

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ทรงประทานพระเมตตาญาณเพื่อช่วยเหลือมนุษย์

ที่ถูกลงของ คุณไสย ผีซ้ำด้ำพลอย ไม่รับร่างทรง

ทำพิธีเสริมบารมี ปรับห้วงจุ๊ย

ดังหนังสือ และคลิปวีดีโอ ข่างล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชมคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับ อาจารย์ปิติ ตั้งเอี่ยมขจร

มีทั้งหมด ๔ ตอน แบบ ความละเอียดสูง ชนิด ไวด์สกรีน

 

ข้างล่างนี้ ทำแบบ widescreen  16 : 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก