++ ข้อมูลพลิกชีวิต สอนและรับถ่ายทำวีดีโอ งานต่างๆ จัดอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ สอนทำเวปไซด์และทำบล็อก  ราคาเป็นกันเอง ++
                                             หากท่านจะอุดหนุน ให้ข้าราชการบำนาญ มีรายได้เพิ่มบ้าง จักขอบพระคุณยิ่ง ครับ
 

ปิดร้านเมื่อ

2007-05-23

 
วันนี้ 50 คน
เมื่อวาน 18 คน
เดือนนี้ 802 คน
ปีนี้ 5333 คน
ทั้งหมด 300439 คน

Service by Get2Best.com

เมนูลิงก์

 คลิกแสดงความเห็น 

กราฟิกสวยงาม 

 หนังสือเสียงราคาถูกกว่าหนังสืออ่านหลายเท่าตัว

 รับสอนออนไลน์ ความรู้ด้านคอม,กราฟฟิค,มัลติมีเดีย ทุกชนิด

 คำบรรยายเนติบัญฑิต

 หนังสือกฎหมายเล่มละ 20 บ

 ข้อสอบ ก.พ. - อบต. ครู กทม.


 โหลดฟรีเพลง-เกม-ซอฟแวร์


 ฟรีข้อมูลทุกชนิด


 รับปรึกษา ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี-โท-เอก และอาจารย์ ๓


กฎหมายท้องถิ่น


ประมวลกฎหมายอาญา - แพ่ง- ลิขสิทธิ์ - ปกครอง


หมายคุ้มครองผู้บริโภค


กฎหมาย E-Commerce


อาคารทุกขนาด ไม่ขออนุญาต ก่อสร้างได้ทันที


จัดระเบียบแผงลอย เรื่องง่ายๆ


ขยะ ท้องถิ่นมีแต่กำไร


บำบัดน้ำเสีย


งาน DVD, VCD


เรื่องที่ผม อยากเล่า

 ท่องเที่ยวราคาถูก

 ขายที่ดินและอาคาร

 

รับทำเวปไซด์ 1500 บาท  ตัวอย่าง

เวปที่ ๑

เวปที่ ๒

เวปที่ ๓

เวปที่ ๔
ลิงก์เว็บเพื่อนบ้าน

หมึก Inkjet & Laser


แฟชั่นไทย & ทั่วโลก


บ้านสวนชวนชม


ธรรมมะไทย


โหลดเสียงธรรมมะ ฟรี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

ท่านต้องการ ข้อมูลอะไร ต้องการปรึกษาอะไร ต้องการทำอะไร  ผมช่วยท่านได้
เวปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ละเมิดกฎหมาย แต่เป็นการแบ่งปัน ประชาสัมพันธ์ให้กัน  ผิด-บอก-เอาออกได้
เรื่องต่างๆที่ลงในเวปนี้ กรุณาไปซื้อตามร้านคอม หรือ ร้านหนังสือใหญ่ ๆ ก่อน หากไม่มี จึงติดต่อ ที่นี่

           คำบรรยายเนติบัญฑิต         

  รับทำเวป1500 บ. ค่าธรรมเนียมปีละ 1500 บ. ค่าอัพเดท เดือนละ 300 บาท

ดูตัวอย่างเวป  เวปที่ ๑   เวปที่ ๒   เวปที่ ๓   เวปที่ ๔    เวปที่ ๕

 มี E-BOOK & E-SOUND กว่าพันเล่ม คลิกดูที่นี่

รายละเอียดหรือสั่งซื้อ คลิ๊กที่นี่

 

ผมสมัครเป็นสมาชิก Get2Best ปีละ 1,500 บาท

เวปสำเร็จรูปอัจฉริยะ แก้ไขข้อมูลได้เองตามที่ใจปรารถนา สอนทำเวปฟรีทั้งปี

ผมไปเรียนวันเดียว ทำเวปได้อย่างที่เห็นนี้ครับ บริษัทมีโครงการไปสอนต่างจังหวัดด้วยครับ

หากแจ้งทาง Get2Best ว่าผมแนะนำให้มาสมัคร ผมให้ข้อมูลฟรี 2 รายการครับ ปีละ 899 บาทก็มี ครับ

สมัคร Get2Best คลิ๊กที่นี่ ครับ

...................................................................

ศึกษากฎหมายเคลียดนัก ก็คลิ๊กฟังเพลง ครับ

my space counter   เริ่มนับวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐

...................................................................

วัตถุประสงค์ที่ลงประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายลิทสิทธิ์ กฎหมายปกครอง

 

เพื่อใช้สืบค้นข้อกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อนำไปศึกษาหรืออ้างอิงก็แล้วแต่คุณ นะครับ

หากต้องการค้นกฎหมายอื่นๆ อีก ก็ไปที่เวป นั้นๆ ได้ ครับ

 

..........................................................

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเวป

ลิงค์ขาดหาย  จะหามา ต่อเชื่อม นะครับ

ขออภัยมา ณ  ที่ นี้ ด้วย ครับ

...........................................................

ท่านคลิกที่นี่ เพื่อเข้าเวปของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพื่อค้นหากฎหมายทุกฉบับ  

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

เมื่อผมว่าง ผมจะมาลงกฎหมาย แต่ละฉบับ เพื่อ สะดวกในการ ค้นหา ต่อไป ครับ

.............................................................................

     1. พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537    กล่าวถึงการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

     2. ประมวลกฎหมายอาญา

     3.  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร  

     4. พ.ร.บ. วิธีดำเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 

     5. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510

 

     6. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506

     7. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( อ่าน )        (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

     8.  ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

     9.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version]

    10. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517   [pdf print version] 

    11. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช 2481 (Update ล่าสุด)   [pdf print version]

    12. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542   [pdf print version] 

    13. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version] 

    14. คำสั่งทางปกครอง 

    15. บุคคลล้มละลาย : กรณีลักษณะต้องห้ามและเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง[pdf print version]

    16. ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายปกครอง[pdf print version]

    17.  แนวความคิดและหลักการของกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    18. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

      18.1  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  

      18.2  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

      18.3 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  [ pdf print version ]

      18.4 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง             
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)
   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)

 

    19. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

      19.1 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  

      19.2  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  [ pdf print version ]

      19.3 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  

      19.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

      19.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่น่าสนใจ 

    

    

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

 

     20. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๕/๒๕๔๘) [pdf print version]  

     21. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๑/๒๕๔๘) [pdf print version]  

     22. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๔๘) [pdf print version]  

    23. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)   [pdf print version

    24. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522   [pdf print version]

    25. กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 1)  

 

    26. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2547   [pdf print version]

    27. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547   [pdf print version]

    28. ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ พุทธศักราช 2487 พุทธศักราช 2488   [pdf print version]

    29.ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ   [pdf print version]

    30. กฏหมายอื่นๆ ที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่ง กรมปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมไว้

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
   
      พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   
      กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
   
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
   
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  
   
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
   
 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478
   
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
   
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
   
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
   
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
   

     31.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  [pdf print version]

 

.........................................................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

(1)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   [pdf print version]
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

DVD เกี่ยวกับ เมืองไทยรายสัปดาห์ - พันธมิตร - ฝ่ายค้าน ฯลฯ 

สอนและถ่ายทำ - ตัดต่อ - วีดีโอ - ดีวีดี(บันทึกเป็น ดีวีดี ๑ ชม. ๑๐๐  บาท)   คลิ๊กที่นี่ 

ดีวีดี อปท. สัมมนา ณ. วัดพระธรรมกาย คลิ๊กที่นี่

คลิป วีดีโอ การเมืองฟรี  คลิ๊กที่นี่

 โหลดคลิปวีดีโอฉลองสิริราช ฯ ฟรี คลิ๊กที่นี่

ดีวีดีบอลโลก 2006 คู่เปิดสนาม คู่ชิงที่ 3 ที่ 1พิธีปิดมี 6 แผ่นๆละ เกือบ 3 ชั่วโมง   คลิ๊กที่นี่

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของข้าพเจ้า คลิ๊กที่นี่  

 ดูผลงานวีดีโอการสัมมนาที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี่  

...................................................................

Link น่าสนใจ
รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ http://www.oic.thaigov.go.th/ginfo/
กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ http://www.bnc.co.th/
ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

http://www.nectec.or.th/conference2001/

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) http://www.gits.net.th/

  

 

 

 


 


 
 
© ThitiMedia.com 2008All rights reserved.